MEDEDELING

Vanaf dinsdag 16 februari 2021 is het Bahá’í Centrum elke dinsdag open van 10.00 u. vm tot 2.00 u nm. volgens de geldende Covid-19 maatregelen.

o.a. maximaal 10 personen. U kunt in de tuin wachten tot er ruimte is. Volg de instructies van de beheerder.

 

Welkom op de website van de Bahá’ís van Suriname

“De verbetering van de wereld kan worden verwezenlijkt door zuivere en voortreffelijke daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.”

Bahá’u’lláh

In de snel veranderende wereld van vandaag heeft de mensheid – meer dan ooit – een eensgezinde visie nodig op de aard en het doel van ons leven en op de toekomst van onze samenleving. Een dergelijke visie wordt ontvouwt in de geschriften van Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í Geloof.
Als Surinaamse Bahá’í gemeenschap verkennen we de geestelijke leringen van Bahá’u’lláh, samen met mensen van allerlei achtergrond, en leren we hoe deze visie van de eenheid van de mensheid kan worden vertaald naar actie voor de verbetering van de wereld.

Lees meer

“Gij zijt de vruchten van een boom

en de bladeren van een tak...”

– Bahá’u’lláh