VOOR HART EN ZIEL


Het boekje Voor Hart en Ziel bevat gebeden, een twintigtal Verborgen Woorden en enkele fragmenten uit de Bahá’í geschriften.

Het begint met:

“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”  

                                                     Bahá’u’lláh

Dit is een aanmoediging om regelmatig hierin te lezen. De gebeden erin, voor allerlei gelegenheden, bieden inspiratie, geestkracht, bemoediging en hulp. De Verborgen Woorden houden in de vorm van korte, krachtige uitspraken een leidraad in op uw levenspad. Een voorbeeld:

“O Zoon van Geest! Verlang niet van Mij wat Wij niet voor u wensen. Wees dan tevreden met wat Wij voor u beschikken, want dit is wat u ten goede komt, indien gij u daarmee tevreden stelt.”

Dit kleine boekje “Voor Hart en Ziel” in handig formaat is een kleinood voor uw hart en ziel!
Het is verkrijgbaar in het Bahá’í Centrum

TROOST


Dit boekje bevat werkelijk troost gevende teksten, met name bij het overlijden van een dierbare. Met een keuze uit Bahá’í gebeden en geschriften biedt het niet alleen troost aan de nabestaanden, maar ook inzicht in het leven van de ziel van de overledene.

Zo staat er:
“Weet waarlijk dat de ziel na gescheiden te zijn van het lichaam zich verder ontwikkelt tot zij de nabijheid van God bereikt….”

Er staan ook enkele liederen in. Een mooi en blijvend geschenk om iemand te troosten.
Het is verkrijgbaar in het Bahá’í Centrum.