Bahai Film: Het Voorbeeld (in het Nederlands en Saramaccaans)


Honderd jaar geleden is ‘Abdu’l-Bahá, de zoon van Bahá’u’lláh en het volmaakte voorbeeld van Zijn leringen, van deze wereld heengegaan. De film Het Voorbeeld volgt het leven van ‘Abdu’l-Bahá en het diepgaande effect dat Hij op mensen had, zowel in het verleden als in het heden. Een besef van ‘Abdu’l-Bahá’s unieke rol als schuilplaats, schild en vesting voor de gehele mensheid wordt vastgelegd in verhalen van enkele zielen van wie het leven werd getransformeerd ter verbetering van de samenleving door hun omgang met Hem. De film geeft een beeld van de universele principes die ‘Abdu’l-Bahá in woord en daad belichaamde – principes die een wereldwijde beweging bezielen van individuen, gemeenschappen en instellingen die ernaar streven zijn voorbeeld in dienstbaarheid aan de mensheid na te volgen.

De film is op youtube te zien in het Engels met Nederlandse ondertiteling en ook in andere talen bv Spaans en Chinees. Het Voorbeeld is ook in het Saramaccaans te zien.

Honderd jaar geleden is ‘Abdu’l-Bahá, de zoon van Bahá’u’lláh en het volmaakte voorbeeld van Zijn leringen, van deze wereld heengegaan. De film Het Voorbeeld volgt het leven van ‘Abdu’l-Bahá en het diepgaande effect dat Hij op mensen had, zowel in het verleden als in het heden. Een besef van ‘Abdu’l-Bahá’s unieke rol als schuilplaats, schild en vesting voor de gehele mensheid wordt vastgelegd in verhalen van enkele zielen van wie het leven werd getransformeerd ter verbetering van de samenleving door hun omgang met Hem. De film geeft een beeld van de universele principes die ‘Abdu’l-Bahá in woord en daad belichaamde – principes die een wereldwijde beweging bezielen van individuen, gemeenschappen en instellingen die ernaar streven zijn voorbeeld in dienstbaarheid aan de mensheid na te volgen.

De film is op youtube te zien in het Engels met Nederlandse ondertiteling en ook in andere talen bv Spaans en Chinees. Het Voorbeeld is ook in het Saramaccaans te zien.

Honderd jaar geleden is ‘Abdu’l-Bahá, de zoon van Bahá’u’lláh en het volmaakte voorbeeld van Zijn leringen, van deze wereld heengegaan. De film Het Voorbeeld volgt het leven van ‘Abdu’l-Bahá en het diepgaande effect dat Hij op mensen had, zowel in het verleden als in het heden. Een besef van ‘Abdu’l-Bahá’s unieke rol als schuilplaats, schild en vesting voor de gehele mensheid wordt vastgelegd in verhalen van enkele zielen van wie het leven werd getransformeerd ter verbetering van de samenleving door hun omgang met Hem. De film geeft een beeld van de universele principes die ‘Abdu’l-Bahá in woord en daad belichaamde – principes die een wereldwijde beweging bezielen van individuen, gemeenschappen en instellingen die ernaar streven zijn voorbeeld in dienstbaarheid aan de mensheid na te volgen.

De film is op youtube te zien in het Engels met Nederlandse ondertiteling en ook in andere talen bv Spaans en Chinees. Het Voorbeeld is ook in het Saramaccaans te zien.

Het Voorbeeld - Nederlandse ondertiteling

Het Voorbeeld - Saramaccaans