“De periode van jeugd wordt gekenmerkt door kracht en vitaliteit en onderscheidt zich als de voortreffelijkste periode in het leven van de mens.”

Jeugd zijn jongelui van 12 tot 15 jaar oud. Zij vormen een speciale groep. Deze jeugdperiode betekent een overgang van kindertijd naar jongere, en de jeugd ondervindt snelle lichamelijke, intellectuele en emotionele veranderingen. Hun geestelijke krachten nemen toe. Door een nieuw niveau van bewustzijn krijgen zij een grotere belangstelling voor diepgaande vragen en voor hun talenten en capaciteiten.

In de Bahá’í visie worden zij dus niet gezien als problematisch, onverantwoordelijk, wispelturig of asociaal, maar juist als onbaatzuchtig, met een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretig om over de wereld te leren en verlangend om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

In de Jeugdgroepen wordt het Jeugdbekrachtigingsprogramma gebruikt dat jeugd leert om positieve en negatieve krachten in de wereld te analyseren die invloed hebben op hun denken en doen. Dit gebeurt in een open en vriendschappelijke sfeer, waarin ze aangemoedigd worden vragen te stellen, hun twijfels uit te drukken, het doel van hun leven te leren ontdekken, waarin hun interesse wordt gewekt om dienstbaar te zijn aan hun buurt en samenleving, ze leren hun capaciteiten te verwoorden en toe te passen, en waarin ze leren om geestelijk inzicht te ontwikkelen. De Jeugdgroep wordt georganiseerd in een plezierige omgeving, waarin de jeugd voelt dat zij gesteund worden door anderen en waarin vriendschappen ontstaan.

Het zijn dynamische bijeenkomsten voor jongelui van allerlei achtergrond in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, die worden begeleid door getrainde Jeugdgroep begeleiders. Het programma nodigt de jongeren uit om – door gesprekken, samen lezen van themaboeken, zang, muziek, dans, kunst, toneel, sport en spel – na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden.
Daarnaast initieert elke Jeugdgroep serviceprojecten voor hun buurt of stad.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De Jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan het leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen, juist in deze cruciale fase van hun leven, op weg naar volwassenheid.

In de huidige Covid-19 situatie vinden er geen fysieke Jeugdgroepen plaats. Er wordt een protocol ontwikkeld om dit veilig te doen met inachtneming van de huidige corona-maatregelen. Een Jeugdgroep online houden, in een eenvoudige en beperkte vorm, behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u interesse, of wilt u meer weten? We horen graag van u via het contactformulier. Ook als u meer informatie wilt over de training tot Jeugdgroep begeleider, kunt u dat kenbaar maken op het contactformulier. Of even bellen, zie bij Contact.

“Liefdevolle vriendschap, wederzijdse bemoediging en de wil om samen te leren zijn natuurlijke eigenschappen van elke groep jongeren die oprecht streeft naar een gezamenlijk doel, en zouden ook die essentiële relaties moeten karakteriseren die de bestanddelen van de samenleving met elkaar verbinden.”