“De verbetering van de wereld kan worden verwezenlijkt door zuivere en voortreffelijke daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.”

Leren en verder leren

Binnen de Bahá’í-gemeenschap is er een sterke cultuur van leren onder alle leeftijdsgroepen, geïnspireerd en geleid door de Bahá’í leer. In een geloof zonder geestelijkheid, is leren een individuele inspanning, versterkt en aangemoedigd door gezamenlijke studie in deelname aan cursussen, leerkringen, klassen en andere leermomenten. De cursussen bestaan uit een opeenvolgende reeks boeken. Dit materiaal kan in kleine groepen gelezen en bestudeerd worden, die regelmatig samenkomen, bij voorbeeld wekelijks. Dat wordt een leerkring genoemd. Ook kan het op intensieve wijze bestudeerd worden, bij voorbeeld in weekenden, of tijdens een vakantiekamp of vakantieschool.

In deze activiteiten wordt geen onderscheid gemaakt tussen Bahá’ís, deelnemers van andere geloven of personen die geen bepaald geloof of religie hebben. Iedereen is welkom om mee te doen en een bijdrage te leveren.

Met behulp van coöperatieve en actieve deelname-methoden, richten de cursussen zich op individuele en maatschappelijke transformatie. Er wordt gebruik gemaakt van discussie, in de vorm van gelijkwaardige beraadslaging, praktische oefeningen en creatieve expressie.

De cursussen volgen een pad van dienstbaarheid aan de mensheid, waarop we elk in ons eigen tempo lopen, terwijl we anderen helpen, en zelf bijgestaan worden door anderen. Dit houdt een tweeledig moreel doel in: het bijhouden van de eigen spirituele en intellectuele groei en het bijdragen aan transformatie van de samenleving. Eenvoudig gezegd, het doel is om ons leven te verbeteren en de wereld een betere plek te maken.

Dit leerproces bevordert de ontwikkeling van een aantal vermogens zoals kennis en begrip, geestelijke kwaliteiten en lofwaardige houdingen, evenals een groot aantal andere vermogens en vaardigheden. De bronnen van kennis waarop de boeken van de cursussen zijn gebaseerd, zijn enerzijds de leer van het Bahá’í-geloof en anderzijds de toenemende ervaring van de wereldwijde Bahá’í-gemeenschap in het bevorderen van materiële en spirituele beschaving. Deze cursussen worden wereldwijd gevolgd, in vele talen, in meer dan 180 landen.

Belangrijk om te vermelden is dat het materiaal geïnspireerd is door de Bahá’í visie op wat we als mens kunnen worden en wat voor wereld we kunnen opbouwen. Er wordt aangenomen dat alle deelnemers, onafhankelijk van hun achtergrond, openstaan voor het omarmen van deze visie, waarop deze cursussen gebaseerd zijn.

De leerkringen worden begeleid door getrainde leerkringbegeleiders. De rol van de begeleider van een leerkring is niet kennis overdragen, maar het leerproces begeleiden waarvoor elke deelnemer zelf verantwoordelijk is. De relatie tussen de begeleider en de andere deelnemers is er dus niet een van leraar tot student: allemaal zijn bezig met een actief leerproces. De begeleider is meer een gespreksleider die de deelnemers aanmoedigt betrokken te blijven in het leerproces, waarin alle deelnemers gelijkwaardig zijn.

De eerste cursus heet “Bespiegelingen over het Leven van de Geest”. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood, de ontwikkeling van de ziel, en biedt handreikingen voor “lofwaardig en betamelijk” gedrag.

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze eerste cursus deel te nemen. Deze vindt online plaats en via het contactformulier kunt u de details aanvragen.

Het is ook mogelijk om aan een kleine fysieke leerkring deel te nemen, met inachtneming van de huidige Covid-19 richtlijnen. Maak contact of bel ons voor meer informatie.

“Hoort o broeders! Laat daden, niet woorden u sieren.”