Pad naar Vrede

Pad naar Vrede

AANDACHT VOOR INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE

21 SEPTEMBER 2018

U BENT WELKOM DEZE DAG IN HET BAHA'I CENTRUM BIJ TE WONEN.

DIT WORDT GEORGANISEERD DOOR DE PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RAAD VAN DE BAHA'IS VAN PARAMARIBO.

Uitnodiging 21 Sept 2018 in Bahai-CentrumProgramma Pad naar Vrede