De Báb, de Heraut van Bahá'u'lláh

De Báb, de Heraut van Bahá'u'lláh

kamerbab.jpgVerscheidene jaren voordat Bahá'u'lláh Zijn zending verkondigde, zond God een speciale Boodschapper om Zijn komst aan te kondigen. Deze grote Boodschapper nam de titel "Báb" aan wat Poort betekent. Hij was inderdaad een poort naar de kennis van God en naar een nieuw tijdperk in het bestaan van de mens.

Vanaf 1844 leerde Hij de mensen zes jaar lang dat de komst van een nieuwe Manifestatie van God nabij was. Hij vertelde hen dat ze getuige waren van de Dageraad van een nieuw tijdperk, de Dageraad van de Beloofde Dag van God. Hij riep ze op om hun hart van aardse ijdelheden te zuiveren zodat ze Hem konden herkennen Die God spoedig bekend zou maken.

Duizenden en duizenden mensen aanvaardden de boodschap van de Báb en begonnen Zijn leringen te volgen. Maar de regering van Iran en de machtige geestelijkheid die over de massa heersten kwamen tegen Hem in opstand. Zijn volgelingen werden vervolgd en grote aantallen werden ter dood gebracht. De Báb zelf stierf de marteldood door de hand van een regiment soldaten die Hem, op bevel van de regering, ophing op een plein en het vuur op hem opende.

"Zeg: God voldoet alle dingen boven alle dingen en niets in de hemelen of op aarde behalve God is genoeg. Waarlijk, Hij is in Zichzelf de Wetende, de Helper, de Almachtige."

- De Báb -

terassen.jpgVeel bahá'is kennen het volgende gebed uit het hoofd en zeggen het hardop of in gedachten als ze in moeilijkheden zijn:

"Is er iemand die moeilijkheden wegneemt buiten God? Zeg: Ere zij God. Hij is God. Allen zijn Zijn dienaren en allen verblijven bij Zijn gebod."

- De Báb -

De Berg Karmel

In de tijd die volgde op Zijn marteldood, konden Zijn volgelingen de overblijfselen van de Báb bewaren en brachten die van de ene plek naar de andere, altijd verborgen voor de vijanden van het jonge geloof. Tenslotte werden ze overgebracht naar de berg Karmel in Israel, het Heilige Land. De steden Haifa en 'Akká zijn nu het geestelijke en bestuurlijke centrum van het Bahá'í-geloof. Het geestelijke centrum, omdat hier de graftombe van de Báb en die van Bahá'u'lláh liggen, evenals andere heilige plaatsen. Het bestuurlijke centrum omdat de zetel van het hoogste bestuurslichaam van het Geloof, het Universele Huis van Gerechtigheid, zich ook op de berg Karmel bevindt.