School in Bofokule

School in Bofokule

school.jpg

 

 

Als middel voor de Sociaal Ecnomische Ontwikkeling van het Boven Suriname gebied, hebben de bahá'ís de afgelopen 25 jaar gewerkt aan het versterken van het onderwijs. De bedoeling was een tekort aan onderwijsmogelijkheden op te vangen en scholen op te richten die zich naar de richtlijnen van het Bahá'í-geloof zouden ontwikkelen.

Dat betekent dat niet alleen de intellectuele vorming van de kinderen aandacht krijgt, maar ook de ontwikkeling en versterking van hun geestelijke en morele eigenschappen. Er wordt gestreefd naar de vorming van kinderen die hun kennis en mogelijkheden willen inzetten voor de verdere ontwikkeling van hun eigen gemeenschap, jonge mensen die zich dienstbaar willen opstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Geschiedenis van de Bahá'í School in Bofokule

 

01-Bezoek Kiser Barnes Bofokule 01.jpg02-Bezoek Kiser Barnes Bofokule 02.jpg03-Bofokule school 2000 nog met bladerdakschool erbij 12.jpg05-Bofokule afbouwen school 1.jpg

 

Na de binnenlandse oorlog in Suriname was er omstreeks 1990 een situatie ontstaan waarbij een hele generatie kinderen in het binnenland geen toegang had gehad tot onderwijs. Op initiatief van een aantal verontruste bewoners in het dorpje Bofokule werd de Bahá'í-gemeenschap benaderd om in hun dorp een school op te zetten. De Bahá'í-gemeenschap was namelijk al eerder bezig geweest met het starten van een school in het Boven-Suriname gebied, nl. in Gujaba en in Bendikwai. Vanaf die tijd heeft de lokale dorpsgemeenschap met ondersteuning van de Bahá'ís stelselmatig gewerkt aan het opzetten, verbeteren en uitbreiden van een lagere school in Bofokule. Aanvankelijk werd een simpele houten constructie met bladerdak gemaakt waaronder les werd gegeven aan kinderen uit Bofokule en omliggende dorpen. Later werd met eigen middelen begonnen aan de bouw van een stenen schoolgebouw van zes lokalen en bijbehorend kantoor en magazijnruimte. Door het ontbreken van financiele middelen was dit een traag proces. Onderwijzers die uit Paramaribo of andere dorpen in het Boven-Suriname gebied afkomstig waren, werden ondergebracht in door de inwoners van Bofokule beschikbaar gestelde huizen.

04-Bofokule school 2000 nog met bladerdakschool erbij 02.jpg20-onderwijzerswoningen 4.jpg10-Bofokule school  3-12-2004 11-18-40 AM.jpg16-onderwijzerswoningen 1.jpg


Later werden twee eenvoudige onderwijzerswoningen gebouwd. In het dorp was geen electriciteit, is geen waterleiding, noch sanitaire voorzieningen. Vanwege deze zeer primitieve omstandigheden was het niet gemakkelijk om leerkrachten bereid te vinden zich in Bofokule te vestigen, met name "bevoegde, dat wil zeggen gediplomeerde onderwijzers". Niettemin heeft de school zich in deze periode dankzij de motivatie en opofferingsgezindheid van de onderwijzers en de inzet van de dorpsgemeenschap weten te handhaven en verder te ontwikkelen. 

06-Jeffrey&Ton.jpg07-deksel leggen.jpg08-Bofokule school latrines dec2004 05.jpg15-Counselor Murphy with school teachers Bofokule .jpg

Van allerlei kanten werd de school ondersteund. Zo hielp PAHO met voorlichting en het bouwen van latrines bij de school. Bevriende tandartsen hebben jarenlang een project gedraaid met voorlichting, gebitsonderhoud en dagelijks tanden poetsen. Vele vrienden hebben geholpen met het trainen van de onderwijzers, zowel in Bofokule als in Paramaribo.

21-Bofokule school klassen dec2004 43.jpg36-Leerkrachten Bofokule training Boxel 01.jpg41-DSC06919.jpg42-DSC04903.jpg

Geleidelijk aan kwamen in Suriname fondsen beschikbaar voor de wederopbouw van de infrastructuur in het binnenland. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt en een projectvoorstel om het gedeeltelijk voltooide stenen schoolgebouw af te maken en goede onderwijzerswoningen te bouwen werd ingediend bij het Community Development Fund Suriname (CDFS) en dit project werd goedgekeurd. In 2007 is dat project afgerond. Als resultaat stonden er 4 nieuwe onderwijzerswoningen en een heel nieuw schoolgebouw met zes lokalen, alles voorzien van electriciteit, waterleiding en sanitaire voorzieningen.

  39-Bofokule school 16.jpghuizen.jpg34-Bezoek aan ADEK FTeW 3.jpg35-5e klassers Bofokule CELOS 17.jpg

 Ondertussen was de school gegroeid van enkele tientallen kinderen die alleen in de laagste klassen zaten tot een volledige school met twee jaar kleuteronderwijs en zes jaar lager onderwijs. Het aantal leerlingen op 15 oktober 2007 was 181 en het aantal leerkrachten 9. Van deze negen leerkrachten waren er vier ondergebracht in de nieuwe onderwijzerswoningen. De overige onderwijzers woonden in de veel primitievere huizen in het dorp. In 2010 bouwde het schoolbestuur twee nieuwe woningen bij de bestaande vier. Het aantal kinderen groeide uit tot 230, het aantal leerkrachten tot 12.

26-eerste klas 5.jpg52-IMG_3310.jpg09-Bofokule 1.jpg50-DSC01716.jpg

Tijdens de hele opbouwfase van de school is geprobeerd om de Bahá’í identiteit van de school te versterken.  In de Bahá’í visie op onderwijs wordt het kind gezien als een ‘mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde’.  Maar deze rijkdom komt alleen aan het licht door opvoeding. Onderwijs is meer dan een kind volstoppen met kennis, het gaat vooral om het ontwikkelen van een goed karakter. Door het  regelmatig verzorgen van training van de leerkrachten werd aan deze visie invulling gegeven. Ook buiten de school werd geprobeerd deze morele opvoeding gestalte te geven door middel van het opzetten van jeugdgroepen en leerkringen. Hiertoe heeft een jong Bahá’í echtpaar zich enige tijd in Bofokule gevestigd.

 49-trip Bofokule okt2010 185.jpg46-boek promotie Bofokule 04.jpg54-IMG_3325.jpg22-Bofokule school klassen dec2004 58.jpg

In 2011 en 2012 vindt er intensief overleg plaats tussen het Bahá’í Schoolbestuur en een vertegenwoordiger van het Bureau voor Sociaal Economische Ontwikkeling (OSED) van het Bahá’í wereldcentrum.  Na overleg met de Nationale Geestelijke Raad van Suriname wordt in januari 2013 de conclusie getrokken dat het uitbouwen van de school in de richting van de Baha’i-idealen niet mogelijk is met de hoeveelheid menskracht die de Surinaamse gemeenschap op dat moment kan opbrengen. Het niveau van de school is dan vergelijkbaar met de meeste scholen in het binnenland en de meerwaarde die het schoolbestuur eraan kan toevoegen is te gering om de school in eigen beheer te handhaven.  Besloten wordt de Bahá’í school in Bofokule over te dragen aan de Surinaamse overheid.

33-leerkrachten Bofokule 02 crop.jpg47-schoolmaaltijden Bofokule 11.jpg44-uitslag 6e klas Bofokule 25 crop.jpg

Dus komt er een einde aan alle energie, tijd en fondsen vragen voor de school in Bofokule wanneer de leden van het schoolbestuur de school op 11 jan 2013 ter overname aanbieden aan de overheid. Dit gebeurt ten overstaan van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV; heden: MINOWC), mevr. Shirley Sitaldin. Haar woorden geven aan wat de Baha’i-gemeenschap heeft gedaan in de 20 jaren van het bestaan van de school: Dank! Dank voor de zorg die getoond is, de inspanningen die geleverd zijn, het geld dat besteed is om de kinderen van Bofokule en van elf andere nabijgelegen dorpen in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen toen de overheid hiertoe niet bij machte was. De school wordt met open armen ontvangen en alles wordt overgenomen, de hele school ‘met alle lusten en lasten’. Maar de Minister verzoekt het schoolbestuur tot 1 oktober 2013 de taken te blijven vervullen zodat de overname goed voorbereid kan worden. Het schoolbestuur gaat hiermee vanzelfsprekend akkoord. Vanaf juli 2015 is de school officieel overgenomen door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

55-DSCN2683.jpg