Jeugdgroepen

Jeugdgroepen

Jeugdgroepen.jpg

1  Jeugdgroep GoedWijs.JPG5  Jeugdgroep GoedWijs.JPGphoto 4.JPG

Het geestelijke vermogen van jonge mensen vormt de basis voor hun geluk en welbevinden. Dit vermogen is ook één van de sterkste krachten voor sociale verandering.

De Baha'is organiseren jeugdgroepen in een plezierige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jongelui van allerlei achtergrond in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt de jongeren uit om - door gesprekken, zang, dans, kunst, toneel, spel en sport - na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden. 

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan het leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

*
*

laat dit veld leeg