Wereld Religiedag 2013

Wereld Religiedag 2013

Welkom op Wereldreligiedag!


Deze nationale aangelegenheid wordt georganiseerd door de Stichting Wereldreligiedag. In het bestuur van deze Stichting zitten vertegenwoordigers van Christenen, Moslims, Hindus en Bahá'ís. Wereldreligiedag wordt jaarlijks gevierd op de derde zondag in januari en is bedoeld om kennis te maken met de verscheidenheid aan religies in Suriname, meer begrip voor elkaar te krijgen en vriendschapsbanden aan te knopen. Meestal wordt een actueel thema met elkaar besproken.


Ook dit jaar werd Wereldreligiedag gevierd, en wel op zondag 20 januari 2013 in het Bahá'í Centrum. Er was een symposium met als thema: "Respect voor elkaar en voor het leven". Dit thema was o.a. gekozen vanwege het vele geweld in de samenleving. Het symposium werd gehopend door de Minister van Binnenlandse Zaken, drs. Moestadja. Er werden diverse inleidingen verzorgd, waarna de deelnemers met elkaar in gesprek gingen. Aan het eind van de dag werd een resolutie opgesteld die begin februari werd overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De bijgaande foto's geven een impressie van Wereldreligiedag 2013.

DSC04166.JPGDSC04169.JPGDSC04224.JPG


DSC04214.JPGDSC04203.JPGDSC04232.JPGDSC04180.JPGDSC04187.JPGDSC04182.JPGDSC04208.JPGDSC04220.JPGDSC04228.JPG