Bahá'í Geschriften

Bahá'í Geschriften

bahaigebedenboek.jpgKindergebed

O God! Voed deze kinderen op. Deze kinderen zijn de planten van Uw boomgaard, de bloemen van Uw weide, de rozen van Uw tuin. Laat Uw regen op hen vallen, laat de Zon der Werkelijkheid op hen schijnen met Uw liefde. Laat Uw koele bries hen verfrissen, opdat zij worden opgeleid, groeien, tot ontwikkeling komen en zich in volle schoonheid ontplooien. Gij zijt de Schenker. Gij zijt de Meedogende.

- 'Abdu'l-Bahá -

Gebed

"Gedenk in uw dagen Mijn dagen en Mijn smart en verbanning in deze afgelegen gevangenis. En wees zo trouw aan Mijn liefde, dat uw hart niet zal weifelen, zelfs als de zwaardslagen van de vijanden op u neerkomen en al de hemelen en de aarde tegen u opstaan."

- Bahá'u'lláh -


Lijden en invloed

"Gedenk in uw dagen Mijn dagen en Mijn smart en verbanning in deze afgelegen gevangenis. En wees zo trouw aan Mijn liefde, dat uw hart niet zal weifelen, zelfs als de zwaardslagen van de vijanden op u neerkomen en al de hemelen en de aarde tegen u opstaan."

- Bahá'u'lláh -


Voor het openen van onderstaande PDF bestanden heeft u een PDF-reader nodig.
Het Bahá'í gebedenboek bestaat uit gebeden geopenbaard door Bahá'u'llah, 'Abdu'l-Bahá en de Báb.Bahai_prayers is een gebedenboek in het engels.Bahá'í gebeden in Nederlands, Sranan Tongo en Saamaka Tongo.Bahai begrafenis brochure gaat over de uitvaart van een bahá'í.Bahai huwelijk brochure gaat over het bahá'í huwelijk.Boek van het Verbond is het testament van Bahá'u'lláh waarin Hij 'Abdu'l-Bahá benoemd als de Uitlegger van Zijn Geschriften en als Middelpunt van Zijn Verbond.