Het Bahá'í-geloof

Het Bahá'í-geloof

bahais.jpgHet Bahá'í-geloof is de jongste van de onafhankelijke religies van de wereld. De oprichter, Bahá'u'lláh (1817-1892), wordt door bahá'ís gezien als de meest recente in de lijn van de Boodschappers van God die terug gaat tot in het verre verleden. Ook Abraham, Mozes, Boeddha, Krishna, Zoroaster, Christus en Mohammed bevinden Zich op deze lijn.

Het centrale thema van Bahá'u'lláh's boodschap is dat de hele mensheid uit een enkel ras bestaat en dat de tijd is aangebroken voor één mondiale samenleving. Bahá'u'lláh zegt dat de traditionele grenzen van ras, klasse, geloofsovertuiging en natie afgebroken worden en dat een universele beschaving ervoor in de plaats komt. De belangrijkste uitdaging waar de volkeren van de aarde voor staan is het feit accepteren dat de mensheid één is en de processen van eenwording te bevorderen.

Een wereldwijde gemeenschap van ongeveer vijf miljoen bahá'ís, die de meeste naties, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigen, werkt hieraan en geeft aan Bahá'u'lláh's leringen een praktische vorm. Haar ervaring zal een bron van bemoediging zijn voor allen die haar visie delen dat de mensheid één wereldwijde familie is en de aarde één vaderland.

Voor meer informatie over het Bahá'í-geloof zie deze introductiefilm over geloof en dienstbaarheid [4 min., Engels] of de film Widening Embrace - een breder wordende omarming [77min., Engels]

 

 

U kunt meer lezen over:

Boodschap van Bahá'u'lláh

Stichter van Baha'i Geloof

Het Verbond

De Bab

Gebeden

Negentiendaagsfeest