De Boodschap van Bahá'u'lláh

De Boodschap van Bahá'u'lláh

bahji.jpgHet centrale thema van Bahá'u'lláh's boodschap is dat de mensheid één enkel ras is en dat de dag is aangebroken voor haar vereniging in één wereldwijde gemeenschap.

Bahá'u'lláh zegt dat God historische krachten in werking heeft gesteld die de traditionele barrieres van ras, klasse en natie afbreken en die mettertijd de geboorte van een universele gemeenschap ten gevolge zullen hebben. De belangrijkste uitdaging waar de volkeren der aarde nu voor staan, is te accepteren dat de mensheid één is en om de processen van eenwording te bevorderen.

Bahá'u'lláh zegt:"Wat de Heer heeft voorgeschreven als de voortreffelijkste remedie en het machtigste werktuig tot genezing van de gehele wereld is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak, één gemeenschappelijk Geloof."

Een van de doelen van het Baháí-geloof is de processen naar eenwording mogelijk te maken. Een wereldwijde gemeenschap van ongeveer vijf miljoen Bahá'ís die alle naties, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigen, werkt eraan om Bahá'u'lláh's Leringen in de praktijk te brengen. Hun ervaringen zullen een bron van bemoediging zijn voor allen die de mensheid als één wereldomvattende familie beschouwen en de aarde als één thuis.