Leerkringen

Leerkringen

leerkringen.jpg

"Denk diep na over hetgeen Wij u hebben geopenbaard, opdat gij het oogmerk van God, uw Heer en de Heer aller werelden moogt ontdekken. In deze woorden liggen de mysteries van goddelijke Wijsheid bewaard."

In de eerste leerkring, met behulp van Boek 1, leert men:

* Bahá'í Geschriften begrijpen
* De aard en noodzaak van gebed en leert men vijf gebeden uit het hoofd
* Meer over leven en dood


Doelstelling:


De doelstelling van de cursussen is het versterken van de geestelijke houding en gewoontes, die nodig zijn om in spiritueel opzicht te groeien. De cursus wordt gegeven volgens de Ruhi-methode, afgeleid van het Ruhi Instituut (Columbia). De Ruhi-methode is een zogenaamde "learning-by-doing" methode. Met behulp van de aangeboden stof worden handvatten aangereikt om zowel de spirituele als de intellectuele ontwikkeling te stimuleren. De ontwikkeling van een individu zal leiden tot verandering van zijn omgeving, de maatschappij. Er zijn 8 boeken verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

De uitgangspunten van het Ruhi-Instituut zijn de Geschriften geopenbaard door Bahá'u'lláh, Stichter van het Bahá'í-geloof. Het lezen van deze woorden geeft veel stof tot nadenken. Door het uitwisselen van die gedachten krijgen we meer inzicht in het mysterie van het leven. De cursus biedt een leeromgeving aan waar met elkaar de essentie van het mens-zijn wordt doorgrond. Het Ruhi-instituut is een opleidingsinstituut onder de hoede van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá'ís van Colombia, dat gericht is op de spirituele, sociale en culturele ontwikkeling van de mensheid. De door het Instituut ontwikkelde methode wordt al enkele tientallen jaren gebruikt, nu wereldwijd, en is nog steeds in ontwikkeling. Regelmatig worden er nieuwe leerkringen gestart. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de leerkringen neemt U dan contact op met het Bahá'í-centrum in Paramaribo.

 Mocht u geintereseerd zijn vul onderstaand formulier in:*
*

laat dit veld leeg