“Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken.”

                                                                             Bahá’u’lláh

Bahá’ís over de gehele wereld houden zich bezig om zowel individueel als gemeenschappelijk uitdrukking te geven aan de Boodschap van Bahá’u’lláh.

Zij streven er niet alleen naar zelf geestelijk te groeien, maar ook om de wereld om hen heen te veranderen door dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Hiermee wordt van jongs af aan begonnen: speciale activiteiten voor kinderen, jeugd en volwassenen helpen met het opbouwen van ieders capaciteit, zowel geestelijk als intellectueel, ontwikkelen van inzichten en vaardigheden, bevorderen van het verlangen om dienstbaar te zijn, en een actieve deelnemer te worden van sociale vooruitgang.

Om alle mensen de gelegenheid te geven om hier deel aan te hebben, biedt de Bahá’í-gemeenschap activiteiten aan voor jong en oud, mannen en vrouwen van allerlei religieuze achtergronden.

Zo zijn er gebedsbijeenkomsten, kinderklassen, jeugdgroepen en leerkringen. Deze worden gehouden in het Bahá’í Centrum, in een school of buurtcentrum, of thuis.